No matter how cold, how snowy, or how long the winter is…if it's snowing I'm in a good mood.

Weeeeeeeeeeeeeeeee! Yay snow! Woot! Woot!